Category Archives: Urbanization S666

Thành phố robot và tự động hóa giải quyết vấn đề của đô thị

Tương lai của thế giới sẽ dựa vào sự phát triển của các đô thị, với hầu hết dân số sinh sống tại các thành phố lớn. Trong Châu Á và Châu Phi, dân số trẻ chủ yếu tập trung tại các thành phố đang phát triển nhanh, trong khi ở Phương Tây, sự già […]