Đề chạm số nào và có bao nhiêu con?

Đầu tiên, cần hiểu rõ rằng “Chạm” (còn được gọi là “Dính”) là một nhóm các số có ít nhất một chữ số giống nhau trong đề, áp dụng chỉ cho đánh đề và không áp dụng cho lô. Tổng cộng có 10 chữ số từ 0 đến 9, do đó, ta có 10 dàn đề tương ứng từ dàn đề chạm 0 đến dàn đề chạm 9. Ví dụ: Nếu bạn dự đoán rằng đề hôm nay có chạm số 3 và kết quả xổ số cho giải đặc biệt là 89713, thì bạn đã đánh giá đúng về dàn đề chạm 3 và sẽ thắng nếu đánh vào dàn đề này.

Vậy tổng cộng có bao nhiêu dàn đề chạm?

Như đã được đề cập ở phần trước, có tổng cộng 10 chữ số từ 0 đến 9, tương ứng với 10 dàn đề chạm. Mỗi dàn đề được đánh số theo thứ tự từ 0 đến 9, phụ thuộc vào đầu và đuôi của các số. Dưới đây là danh sách các dàn đề chạm đã được tổng hợp và liệt kê:

Dàn đề chạm 0: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Dàn đề chạm 1: 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 Dàn đề chạm 2: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 Dàn đề chạm 3: 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 Dàn đề chạm 4: 44, 54, 64, 74, 84, 94 Dàn đề chạm 5: 55, 65, 75, 85, 95 Dàn đề chạm 6: 66, 76, 86, 96 Dàn đề chạm 7: 77, 87, 97 Dàn đề chạm 8: 88, 98 Dàn đề chạm 9: 99

Tổng cộng có 10 dàn đề chạm tương ứng với các chữ số từ 0 đến 9.

Đề chạm 0 bao nhiêu con?

Bao gồm 19 con số, dàn đề chạm 0 được tạo thành từ các số có chữ số 0 xuất hiện ít nhất 1 lần. Cụ thể, các số đó là: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.

Đề chạm 1 gồm những con nào?

Dàn đề chạm 1 bao gồm 19 số, với các số có chữ số 1 xuất hiện ít nhất 1 lần. Cụ thể là:

10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 91 – 81 – 71 – 61 – 51 – 41 – 31 – 21 – 01.

Đề chạm 2 có bao nhiêu con?

Dàn đề chạm 2 gồm 19 số, với các số có con số 2 xuất hiện ít nhất 1 lần, bao gồm:

20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 92 – 82 – 72 – 62 – 52 – 42 – 32 – 12 – 02.

Đề chạm 3 có bao nhiêu con?

Dàn đề chạm 3 gồm 19 con số, trong đó số 3 xuất hiện ở đầu hoặc cuối, bao gồm các con số sau:

30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 93 – 83 – 73 – 63 – 53 – 43 – 23 -13 – 03

Đề chạm 4 bao nhiêu con?

Dàn đề chạm 4 gồm 19 con số với số 4 xuất hiện ít nhất một lần như sau:

40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 94 – 84 – 74 – 64 – 54 – 34 – 24 -14 – 04.

5/5 - (1 bình chọn)

7 thoughts on “Đề chạm số nào và có bao nhiêu con?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *